Tú Linh teleported to Quán vị ngọt

Tú Linh wrote "nhìn bã ăn cười muốn xĩu ##vietnam ##talkomi ##" at 2/108B Ấp Đình, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022