Tú Linh teleported to Vị Biển 2

Tú Linh wrote "món Bò Bít Tết ngon và rẻ mn hãy ghé và ủng hộ quán nha # thứcan # việtnam #talkomi #" at 2A Đường Song Hành, QL22, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022