Huyen My teleported to Nhà Hàng hương biển

Huyen My wrote "Món ăn kiểu Mỹ #cachua và mì xào có #banhkhoaitay" at 10 Đ. Số 7, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022