Lài Hoa teleported to Karaoke iCool 90 Mạc Đỉnh Chi

Lài Hoa wrote "happy birthday 🎁🎉 celebration #Vietnam party 🥳 #ktv #karoake #tphcm #hocmon " at 90 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023