Phero Tuan teleported to Vĩnh Lộc B

Phero Tuan wrote "#amthuc nước cam nhà làm" at Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023