Trần Cường teleported to Quán cháo gà ta - Chị Tư

Trần Cường wrote "buổi trưa hôm nay #chaoga 😋😋😋" at từ Cầu Rạch Ngổng 2 chạy dọc bờ kè khoảng 200m, Bờ kè Lò Mổ, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022