Bảo Nguyên teleported to Tiệm ăn vặt Mùa Hè

Bảo Nguyên wrote "ăn vặt mà nhìn xịn xịn quá trời #ănvat #vietnam #talkomi" at 15 Lô, Nguyễn Văn Quỳ, KP1, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022