Bảo Nguyên teleported to Bún Bò Huế O Hiền 2

Bảo Nguyên wrote "bún bò nhìn là đã thấy thèm #búnbo #vietnam #talkomi" at 62 P. Trung Kính, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023