Huyen My teleported to Quán Mì xào dòn Nghèo

Huyen My wrote "mì xào chả bò và tôm 🍤 🍤 🍤 #mixao😋😋😋😋" at 10 Phan Đình Phùng, Phường 2, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023