Huyền Nguyễn teleported to Cô Ba Nem Nướng

Huyền Nguyễn wrote "thịt luộc cuốn bánh tráng#thitluoc " at 40 Lê Thị Hà, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

thịt luộc cuốn bánh tráng#thitluoc
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022