memes 케이팝 teleported to FruitVietnam

memes 케이팝 wrote "mang cau tay #vietnam #tphcm Na, còn gọi là mãng cầu ta, mãng cầu na, mãng cầu dai/giai, sa lê, phan lệ chi, (danh pháp hai phần: Annona squamosa), là một loài " at 111A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023