Lời Nhắn Nhủ teleported to Quán ăn Bàu Sen

Lời Nhắn Nhủ wrote "thịt chiên xả ớt #thitchienxa" at 16 Đường số 37 Nguyễn Văn Linh, Trường Tây, Hoà Thành, Tây Ninh, Vietnam.

thịt chiên xả ớt #thitchienxa
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023