Bảo Hân teleported to Jingcha

Bảo Hân wrote "nước mát giữ trưa nắng🤤🤤 #vietnam #talkomi #trasua" at 155 Ng. Gia Tự, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023