Bảo Hân teleported to Thủy Lợi

Bảo Hân wrote "🍚🤤 #cơmtrưa #vietnam #talkomi" at Thủy Lợi, Tân Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022