Lài Hoa teleported to Pork Barrel BBQ

Lài Hoa wrote "Gợi ý thực đơn ÍT CỜ LYN bữa tối cho các chị em🥶🥶🥶 🍀 Ba chỉ cuộn lá móc mật nướng giòn bì 🍀 Nó giòn rụm luôn, ngon lắm íiiiii. Ăn 1 miếng chắc không béo đâu mọi" at 2312 Mt Vernon Ave, Alexandria, VA 22301, USA.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022