Bảo Nguyên teleported to Quán Bánh Cuốn Nóng Gia Truyền Đội Cấn

Bảo Nguyên wrote "bánh ướt nóng ngon ơi là ngon #banhcuon #vietnam #talkomi" at 50 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022