Bảo Nguyên teleported to Tiệm Cơm Truyền Ký (Cơm người Hẹ) 傳記飯店

Bảo Nguyên wrote "lại một nơi bán những món Ho đầy bắt mất #mónHoa #vietnam #talkomi" at 39 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022