Bảo Nguyên teleported to MEZBA

Bảo Nguyên wrote "món ăn Trung Đông cực kì mới lạ #MónTrungĐông #vietnam #Talkomi" at 211 Nguyễn Văn Thoại, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022