Huyen My teleported to Quán Ăn Ngon

Huyen My wrote "#thitchien da Gòn ngon béo ngậy món ăn hôm nay " at 18 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 111103, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023