Bảo Nguyên teleported to Papa Lee’s Noodle Kitchen

Bảo Nguyên wrote "những món ăn ngon của người Hoa #mónhoa #vietnam #talkomi" at 271 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 72700, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023