Bảo Hân teleported to Cầu Nghiêng Quán

Bảo Hân wrote "món tráng miệng 🍮 #vietnam #talkomi " at Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022