Huyền☘️☘️ teleported to Macho Tacos 瑪丘墨式餅舖 (師大 Shida)

Huyền☘️☘️ wrote "bột gia vị #taco nó dùng để nấu các món ăn của người mexico 🇲🇽 như #banhtaco " at No. 1號, Lane 93, Shida Rd, Da’an District, Taipei City, Taiwan 106.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022