Bảo Nguyên teleported to Chill Thái

Bảo Nguyên wrote "muốn ăn món Thái thì đii đâuu #mónthai #Vietnam #talkomi" at 163 Cô Giang, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022