yumi teleported to King BBQ Buffet

yumi wrote "them them qua #thitnuong #talkomi" at 94 Đường Sương Nguyệt Anh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022