Giangmai teleported to Tân Xuân

Giangmai wrote "#caphichien món ăn quên tôi" at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022