Bảo Nguyên teleported to Ốc Mint

Bảo Nguyên wrote "tôm hùm sốt phô mai béo ngạy #tomhum #vietnam #talkomi" at Q3, 219/89b, 219/89b Đ. Trần Văn Đang, P.11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023