hoa Hồng 🌹 teleported to Khánh An Quán

hoa Hồng 🌹 wrote "cải chua kho thịt #cai và #thịt #thucan #talkomi" at Unnamed Road, WC39+PPJ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022