Bảo Hân teleported to Trà sữa Honey

Bảo Hân wrote "part2 🍗🥘 #banhgaocay #trasua #vietnam #talkomi" at 287b Ng. Gia Tự, Tấn Tài, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023