Tú Linh teleported to Đường T13A

Tú Linh wrote "phở ở đây ngon lắm:nha mn .giá bình dân..#bàdiem #mónan #việtnam #talkomi #" at Trung Mỹ Tây 13A, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022