Trí Nhất teleported to Hàu sữa Quán

Trí Nhất wrote "#hau nướng pho mai ăn là ghiền " at 20 Nguyễn Quang Diêu, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp 81000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022