Trí Nhất teleported to 69 Đ. Mậu Thân

Trí Nhất wrote "#bunbohue bữa sáng của tôi " at 69 Đ. Mậu Thân, An Hoà, Ninh Kiều, Cần Thơ, Vietnam.

#bunbohue bữa sáng của tôi
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023