Trí Nhất teleported to 24 Đông Du

Trí Nhất wrote "đồ ăn ngon không giang lãng mạn và ấm cúng #thibo #cacmonan" at 24 Đông Du, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023