Huyền☘️☘️ teleported to Quán Phở Uyên

Huyền☘️☘️ wrote "#thucan bữa sáng của tôi #phobo 🍲🍲🥓🥩🥩" at 10 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

#thucan bữa sáng của tôi #phobo 🍲🍲🥓🥩🥩
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023