Huyen My teleported to Co.opmart Bình Triệu

Huyen My wrote "#salami nhậu với #bia với #ruou là ??? 😋😋😋🍻🍻🍻🍻🥂🥂🥂" at Đường số 10, Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022