Bảo Nguyên teleported to Kymi Villa Đà Lạt

Bảo Nguyên wrote "ngon ngon #bonglantrungnuong #vietnam #talkomi" at 68 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022