Bảo Nguyên teleported to Lẩu&Nướng Ăndeee - 188 Phó Đức Chính

Bảo Nguyên wrote "nhìn thèm thèm ghê lunn #mónngon #vietnam #talkomi" at 188 Phó Đức Chính, Nguyễn Trung Trực, Ba Đình, Hà Nội 100000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023