memes 케이팝 teleported to Nem Nướng Nha Trang Cô Điệp Khánh Hội

memes 케이팝 wrote "banh hoi voi nem nuong #grab #talkomi #tphcm " at 216 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023