Nhược Nguyễn teleported to Chè Thái Kim Thoa

Nhược Nguyễn wrote "thèm một ly chè thái bây giờ #chethai" at 56 Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

thèm một ly chè thái bây giờ #chethai
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023