Bảo Nguyên teleported to Lina Food - Súp Bào Ngư Vi Cá

Bảo Nguyên wrote "món ăn bổ lưỡng #baonguvica #vietnam #talkomi " at 48b Nguyễn Xuân Khoát, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022