Bảo Nguyên teleported to Den Long - Home Cooked Vietnamese Restaurant

Bảo Nguyên wrote "món ngon đầy hắt mắt #cua #vietnam #talkomi" at 1st Floor, 130 Đ. Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022