Nhược Nguyễn teleported to Hương Tràm quán

Nhược Nguyễn wrote "món ăn quê tôi #cakho cá trầu kho tiêu" at 54 Đường Số 49, Tân Thông Hội, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

món ăn quê tôi #cakho cá trầu kho tiêu
Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023