Huyen My teleported to Cô chủ nhỏ quán

Huyen My wrote "#buaangiadinh #đauquexao #thịt kho tiu và #cachien" at Số 9d Đường Quán Tre, kp5, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023