Bảo Nguyên teleported to Bánh ép Huế ngon

Bảo Nguyên wrote "bánh ép thơm ngonnn #banhep #vietnam #talkomi" at 43 Nguyễn Thiếp, An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023