kiêu diem teleported to Heo quay Sơn Phúc lộc ninh

kiêu diem wrote "mua một con heo quay về để ăn sinh Nhật nào #heoquay Sơn La nhìn thôi đã thấy thèm #Thucan 🤤🤤🤤🤤🤤🤤" at 144 Lê Lợi, khu phố Ninh thành, Lộc Ninh, Bình Phước, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023