hoa lài 🌺 🌹 🌷 teleported to Hiệu Bánh Cô Hen

hoa lài 🌺 🌹 🌷 wrote "#donut và #bánhmỳ lười nấu ăn hôm nay chỉ ăn vầy 🥯🥯🥯🥯🥖🥖🥖🥓🥓🥓" at 88, 1 Lê Lợi, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023