Huyen My teleported to Quán Ty - Bún Chả Cá Đà Nẵng

Huyen My wrote "#bunchaca bữa sáng của tôi món ăn đơn giản mời cả nhà 🏠 #Vietnam " at 69 Đường Trần Hưng Đạo, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022