Tú Linh teleported to LẨU DÊ ĐỨC ANH 2

Tú Linh wrote "Cơm chiên hải sản và tôm chiên bột bao ngon #thứcan ##việtnam ##talkomi ##" at 10, 2 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023