Bảo Nguyên teleported to Bún Bò Huế O Yến

Bảo Nguyên wrote "có bạn nào thèm bún bò giờ này k #búnbo #vietnam #talokomi" at XR7R+MR8, Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023