Lời Nhắn Nhủ teleported to Tân Xuân

Lời Nhắn Nhủ wrote "sinh nhật của con trai #happy birthday con trai #banhkem va #thucan #talkomi" at Tân Xuân, Hóc Môn, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2023