baby teleported to CON GÀ ĐEN

baby wrote "nhậu thôi nào các ban ơi #galuoc #goiga nhậu với bia là hết sảy con bà bảy" at Đ. Song Hành, Tân Xuân, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam.

Made with lots of and in California
All Rights Reserved by Talkomi Inc. 2022